Open communicatie

Open communicatie met alle stakeholders is van vitaal belang.  

Wanneer de relaties met werknemers, klanten, leveranciers, kapitaalverstrekkers of andere stakeholders vanuit een negatieve of zelfs vijandige houding worden benaderd, raken de communicaitekanalen verstopt en neemt de kans op disinformatie toe.  

Goede, werkbare en open relaties met alle stakeholders bevorderen een essentiële stroom van waardevolle informatie.  Vanuit de optiek van een Slimme Organisatie is de samenwerking met stakeholders dus niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid of een zaak van goede bedrijfsethiek, maar veel eerder een voorwaarde voor een competitief voordeel.