Zelfsturende teams opzetten is een oxymoron.  Je kunt zelfbestuur niet centraal organiseren.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid
Een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid

Het probleem is de wijze waarop we het probleem bekijken.

Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbegrensd als daarbuiten.

Elf stervoetballers maken nog geen sterrenteam.

Voorbereiding is boven alles de sleutel tot succes.

Grote ontdekkingen en verbeteringen komen altijd voort uit de samenwerking van velen.

Tussen samen werken en samenwerken gaapt regelmatig een onoverbrugbare kloof.

Er is niets aan een rups waaraan je kunt zien dat het ooit een vlinder zal zijn.

Verandering ontstaat niet door de bestaande werkelijkheid te bevechten.
Wil je iets veranderen?  Creeër dan iets nieuws dat het bestaande overbodig maakt.

Pagina's